Av. Nevin Burcu KABAN

2006 yılından bu yana Beykoz Paşabahçe’de faaliyet gösteren ofisimiz Av. Nevin Burcu Kaban tarafından kurulmuş olup deneyimli ve uzman hukukçu kadrosu ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda hizmet vermektedir. Avukatlık ofisimiz İstanbul merkezli olup, Türkiye çapında sunmakta olduğu hizmetleri ile varlığına devam etmektedir. Vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyetine, devamında ise özenli olarak saklanması gerekliliğine inanan ofisimiz; güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel her türlü hukuksal problemin  çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip kanun ve hukukun genel ilkelerine de bağlı kalarak müvekkillerine en iyi hizmetin verilmesini amaçlamaktadır. Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması adına önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde idari ve yargısal merciler nezdindeki hukuki takip, açılan yahut açılması gereken davalarda vekillik görevi almaktadır. Dava yoluyla çözülmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda ise davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta; tüm bu aşamalarda ise müvekkil ile şeffaflık ilkesi gereği sürekli diyalog ve iş birliği sağlanarak kişinin kendisinin de bu süreci yakından takip etmesi amaçlanmaktadır. 


Yol Tarifi