İş Hukuku

Kişilerin ,şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku (işçilerin kıdem, ihbar tazminatı ve diğer yasal hak ve alacakları konusunda) mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi.


Yol Tarifi